Naslovna

Prva proizvodnja maslinovog ulja u Splitu – Listopad 2021. Od maslinika do konačnog proizvoda.